სიახლეები

ინტენსიური თერაპიის მეთვალყურეობის ბლოკი


კლინიკაში დაიწყო ფუნქციონირება ინტენსიური თერაპიის მეთვალყურეობის ბლოკმა, რომელიც გაშლილია 30 საწოლზე, მომსახურრე პერსონალი დაკომლექტებულია გამოცდილი თანამშრომლებით