სიახლეები

უახლესი დიაგნოსტიკური კვლევები


სპირალური კ.ტ. გრაფია, მ.რ. ტომოგრაფია, ეკგ, ცერებრული სისხლძარღვების დოპლეროგრაფია, ყველა საჭირო ლაბორატორიული კვლევები 24 საათიანი რეჟიმით.